Polityka prywatności Subaru


Zapewniamy Państwu pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Subaru Import Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Josepha Conrada 51, 31-357 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem KRS 0000090468 posiadająca kapitał zakładowy: 3 900 000 zł, posługująca się NIP 676-21-15-615.


Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: rodo@subaru.pl bądź telefonicznie pod numerem tel. +48 12 687 43 00.


Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Klientów zgody  oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby uprawnione.


Dane osobowe Klientów są przechowywane przez Subaru Import Polska i procesorów, wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wypełniania naszych obowiązków oraz wyłącznie na okres niezbędny, aby osiągnąć cele, dla których dane osobowe są zbierane, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych.


W przypadku gdy Subaru Import Polska, nie musi dłużej przetwarzać danych osobowych Klientów, zostaną one usunięte z naszych systemów i kartotek, albo podejmiemy odpowiednie kroki, aby uczynić je anonimowymi, czyli doprowadzimy do tego żeby Klient nie mógł zostać na ich podstawie zidentyfikowany (chyba że musimy przechowywać te dane, aby stosować się do obowiązków prawnych, którym podlegają podmioty gospodarcze, np. dane osobowe zawarte w umowach oraz pismach biznesowych mogą podlegać ustawowym wymogom przechowywania, na okres do 10 lat). Wszelkie inne dane osobowe mogą zostać z zasady usunięte po 5 latach od wygaśnięcia zobowiązań umownych pomiędzy Klientem, a Subaru Import Polska.


Jeśli Klient wyraził zgodę na jakiekolwiek czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych, może wycofać taką zgodę w dowolnym czasie. Takie wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.


Na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych Kliencie mają prawo do:

  • - żądania dostępu do własnych danych osobowych,
  • - żądania sprostowania własnych danych osobowych,
  • - żądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych,
  • - żądania przeniesienia własnych danych osobowych,
  • - prawo do usunięcia własnych danych osobowych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych,
  • - wniesienia skargi do kompetentnego organu ds. ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Subaru Import Polska nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.


Subaru Import Polska nie przekazuje Twoich danych osobowych obcym podmiotom spoza grona Procesorów – Zaufanych Odbiorców Subaru Import Polska sp. z o.o. Podanie nam danych nie skutkuje również otrzymywaniem niezamówionej korespondencji od obcych podmiotów.


Zaufani Odbiorcy Danych Osobowych Subaru Import Polska (zwani dalej Zaufanymi Odbiorcami) – podmioty gospodarcze i osoby fizyczne, realizujące usługi na rzecz Subaru Import Polska na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. Zaufani Odbiorcy przetwarzają Państwa dane osobowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy z Subaru Import Polska, bez prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych Klientów.


Subaru Import Polska, każdorazowo przed przekazaniem danych osobowych Klientów do innego podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej, dokonuje weryfikacji możliwości bezpiecznego przetwarzania danych osobowych przez w/w wymienionych.


Subaru Import Polska na swoich stronach www posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do Państwa indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Subaru Import Polska.


Nasz strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizowania statystyk ruchu na stronie, które jest własnością Google Inc. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze Klienta i umożliwiają nam analizę sposobu korzystania z naszej strony internetowej. Informacje uzyskane dzięki cookies (w tym adres IP Klienta) są zapisywane na serwerze Google w USA. Google analizuje te dane, aby badać sposób korzystania z naszej strony, a także wykonać raporty statystyczne dla Subaru Import Polska oraz przygotować dodatkowe usługi dotyczące używania strony internetowej. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył adresu IP Klienta z innymi danymi. Możesz wyłączyć przyjmowanie cookies konfigurując ustawienia przeglądarki internetowej.

Pod tym adresem można pobrać dodatek blokujący Google Analytics do Twoje przeglądarki stron internetowych https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Pragniemy zwrócić uwagę, że jeżeli na stronie internetowej Subaru Import Polska zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.


Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.


Nasze strony internetowe mogą być wyposażone we wtyczki do portalu społecznościowego facebook.com, którego obsługą zajmuje się Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").


Takie wtyczki to przede wszystkim przycisk „Lubię to!”. Po wejściu na naszą stronę, która wyposażona jest w taką wtyczkę, przeglądarka połączy się bezpośrednio z serwerem Facebook-a, a wtyczka zostanie wyświetlona na ekranie komputera w postaci specjalnego komunikatu. Wtyczka wyśle do serwera Facebooka informacje jaka strona została odwiedzona. Jeśli Klient będzie zalogowany na Facebook-u i podczas przeglądania naszej strony kliknie „Lubię to!”, Facebook zapisze tę informację na koncie Klienta. Wykorzystując jakąkolwiek funkcję wtyczki (np. klikając na “Lubię to!” albo pozostawiając komentarz) informacja o tym będzie zachowana na koncie Klienta.


Więcej informacji na temat zbierania i wykorzystywania informacji przez Facebook, a także prawa i możliwości, dzięki którym można chronić swoje dane osobowe można znaleźć w informacjach na temat ochrony danych osobowych umieszczonych na Facebook-u.


Aby uniknąć rejestracji wizyty Klienta na naszej stronie przez Facebook, należy wylogować się z tego serwisu przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.


Może zaistnieć sytuacja w której procesorami danych osobowych Klienta będą podmioty gospodarcze zlokalizowane lub prowadzące działalność poza granicami UE. Takimi procesorami mogą być firmy z następujących krajów: Japonia i Szwajcaria, gdzie przepisy z zakresu ochrony danych mogą zapewniać inny stopień ochrony w porównaniu do przepisów obowiązujących w Europejskim Obszarze Gospodarczym – gdzie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


W odniesieniu do przepływów danych do odbiorców poza UE, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia, w szczególności sposób zawierania umów o przesyłanie danych wprowadzony przez Komisję Europejską (np. Standardowe Klauzule Umowne - 2010/87/UE oraz/lub 2004/915/WE), oraz podjęliśmy niezbędne środki w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych.


Na obecną chwilę, nie przekazujemy danych osobowych Klientów do w/w krajów. Jeżeli z naszej strony powstanie taka konieczność i uznamy że transfer danych osobowych Klientów przysporzy korzyści użytkownikom marki Subaru, to w pierwszej kolejności poinformujemy Klientów o tym i poprosimy o zgodę.


Niniejsza polityka może podlegać zmianom, o których będziemy na bieżąco informować za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.


Pobierz plik Polityka prywatności