Gwarancja Mobilności (dla samochodów zakupionych przed 01.01.2024) 

Wszystkim użytkownikom pojazdów Subaru w wieku do 9 lat oferujemy bezpłatnie Gwarancję Mobilności obowiązującą 12 miesięcy.

By otrzymać Gwarancję Mobilności należy:

- w ASO Subaru wykonać przegląd okresowy w zakresie wymaganym dla aktualnego przebiegu lub wieku pojazdu.
- uzyskać w ASO Subaru opinię o braku ujawnienia symptomów zagrażających powstaniem awarii.

Gwarancja Mobilności jest ubezpieczeniem, chroniącym użytkownika pojazdu przed poniesieniem kosztów spowodowanych awarią samochodu w następującym zakresie:

Holowanie pojazdu
W przypadku wystąpienia awarii, gdy nie można dokonać skutecznie naprawy na miejscu zdarzenia, Ubezpieczyciel zorganizuje i opłaci koszty świadczenia polegającego na holowaniu pojazdu. Holowanie realizowane jest:
a)na terytorium Polski - do wybranej przez Beneficjenta ASO – maks. odległość 300 km od miejsca zdarzenia. Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu kierowcy i pasażerów do serwisu.
b)poza terytorium Polski – do najbliższej ASO. Jeden raz w okresie ubezpieczenia Beneficjent może być holowany do ASO w Polsce (maks. odległość 1000 km od miejsca zdarzenia). Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty transportu kierowcy i pasażerów do serwisu.

Zorganizowanie i pokrycie kosztów powrotu Beneficjentów do Miejsca zamieszkania albo kontynuacji podróży
Jeżeli pojazd unieruchomiony nie może być naprawiony na miejscu zdarzenia, Ubezpieczyciel zorganizuje:
- powrót osób podróżujących pojazdem, możliwie najkrótszą trasą, do miejsca zamieszkania
lub
- transport osób podróżujących pojazdem w celu kontynuowania przez nich podróży możliwie najkrótszą trasą do miejsca przeznaczenia określonego przez kierowcę pojazdu jako cel podróży przerwanej wystąpieniem awarii.

Zakwaterowanie w hotelu
Jeżeli pojazd unieruchomiony na skutek awarii nie może być naprawiony w dniu zgłoszenia awarii do Centrum Alarmowego Assistance i awaria ta miała miejsce w odległości ponad 50 km od Miejsca zamieszkania podróżujących nim osób, Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty:
- transportu osób podróżujących pojazdem do najbliższego hotelu *** i ich transport z hotelu do ASO
oraz
- pobyt w tym hotelu przez okres niezbędny do naprawy pojazdu - nie dłużej jednak niż przez okres 3 nocy. Skorzystanie z powyższego świadczenia wyklucza możliwość skorzystania w związku z tą samą awarią ze świadczenia Samochód zastępczy oraz Zorganizowanie i pokrycie kosztów powrotu do Miejsca zamieszkania albo kontynuacji podróży.

Samochód zastępczy
W przypadku unieruchomienia pojazdu na drodze w wyniku awarii, gdy nie można naprawić Pojazdu do końca dnia, w którym awaria wystąpiła, Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty wynajmu jednego samochodu zastępczego na maks. 3 doby.
Skorzystanie z powyższego świadczenia wyklucza możliwość skorzystania w związku z tą samą awarią ze świadczenia Zakwaterowanie Beneficjentów w hotelu oraz Zorganizowanie i pokrycie kosztów powrotu Beneficjentów do Miejsca zamieszkania albo kontynuacji podróży.

Odbiór naprawionego pojazdu
Ubezpieczyciel zorganizuje i pokryje koszty przyjazdu możliwie najkrótszą trasą po odbiór naprawionego pojazdu.


Szczególne warunki ubezpieczenia dla samochodów zakupionych przed 01.01.2024: www.subaru.pl/docs/gwarancja_mobilnosci.pdf